fejlec

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

Versenykiírás a 2023/2024-es tanévre

Tartalom:

A verseny címe:Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny
A verseny meghirdetői:

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpont
(Loczy Young GEOgraphers' Talent Point)
Eminens Alapítvány

A verseny szakmai támogatói:

Magyar Földrajzi Társaság,
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ,
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete,
Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport

A verseny célja:

A földrajz iránt érdeklődő tehetséges tanulóknak megmérettetési lehetőséget nyújtani, s ezen keresztül a Földünk-környezetünk műveltségterület kompetenciafejlesztési céljainak hatékonyságát segíteni. A verseny középpontjában a műveltségterület által felölelt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, és a természeti-társadalmi környezetünkben való tájékozódás, gyakorlati eligazodás állnak. A műveltségterület témájából adódóan a verseny tematikájában megjelennek napjaink aktuális eseményei, azok tágabb összefüggésrendszerben való elhelyezése, értelmezése is, így az emberiség és a Világ fejlődési folyamataiban való eligazodás napi szükségletként jelentkező kompetenciái.

A verseny kategóriái:  9. évfolyam  és  10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A verseny megfelelő kategóriájába nevezhetnek a középiskolák 9. illetve 10. évfolyamos diákjai, továbbá azok a tanulók, akik a földrajz tantárgy vonatkozó tantervi anyagát legfeljebb egy év eltéréssel tanulják (14-17 év). Ebben az esetben a nevezéskor azt az évfolyamot jelöljék meg, amelynek anyagából a diák versenyezni fog!

A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez használható irodalom Vissza a lap elejére

A középiskolai tantervben az adott évfolyamra meghatározott kompetenciák és tananyag, az általános iskolai tananyag Atlaszok térképeiről leolvasható alapismeretei, továbbá kiegészítő témák, aktualitások.

Mindkét évfolyamon:

Az első forduló online feladatai főleg kompetenciaalapú ismeretalkalmazási feladatokat tartalmaznak, melyekhez az általános iskolai tananyag mellett az addig tanult középiskolai tananyag alapismeretei, valamint Lóczy Lajos élete és munkássága társulnak.

A második forduló feladatlapjai 30%-ban két kiemelt témából, 30%-ban kiemelt terület(-ek) topográfiájából és a hozzá kapcsolható földrajzi ismeretanyagból, 40%-ban pedig a tankönyvek anyagára épülő általános földrajzi ismeretekből, aktuális események földrajzi vonatkozásaiból és egy megjelölt tudós, utazó földrajzi munkásságágából állnak.

Részletesen:

9. évfolyamon

Általános és regionális természetföldrajzi témák:

1. forduló

2. forduló

*a verseny honlapján tesszük közzé az első forduló után

Döntő

 

10. évfolyamon

Általános és regionális társadalomföldrajzi témák:

1. forduló

2. forduló

*a verseny honlapján tesszük közzé az első forduló után

Döntő

 

Javasolt forrásanyag

A hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő általános és középiskolai tankönyvek, munkafüzetek, atlaszok, valamint a kiemelt témákhoz a honlapon megjelölt irodalom.

Továbbá:

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím) Vissza a lap elejére

A versenyre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni, itt a honlapon.
Először az intézményt kell regisztrálni, amivel az iskola vállalja az írásbeli forduló versenykiírás szerinti megszervezését. Kérjük, hogy itt az iskola HIVATALOS email címét adják meg, melyen az első forduló után kommunikálhatunk! Ezután a diákok nevezése már egyénileg történik a honlapon található online nevezési adatlap kitöltésével, valamint a Redmenta bejelentkezéssel. Kérjük alaposan ellenőrizzék az adatok, különösen az e-mail címek helyességét! Az online forduló lebonyolítása során ezen kommunikálunk közvetlenül a tanulóval.

Iskolák regisztrációjának határideje: 2024. január 31.

Tanulók nevezésének határideje: 2024. február 1. 24 óra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tapasztalatunk szerint a verseny Redmenta csoportjába történő bejelentkezésnek előre nem kiszámítható időszükséglete van, ezért azt ne hagyják az utolsó pillanatra!

A versenyre való regisztráció, a nevezés és az első online fordulón való részvétel díjtalan.

Részvételi / nevezési díjat a második írásbeli fordulóba jutott versenyzőknek kell befizetni vagy átutalni az Eminens Alapítvány részére.

A 2. forduló részvételi díjának összege: 5000 Ft/fő.

Számlaszám: 10103214-45584925-00000006

Befizetési határidő: 2024. március 8.

Az azonosítás érdekében kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül a következő szerepeljen: "Lóczy-verseny" - Iskola székhelye rövidítve - iskola neve rövidítve - versenyző(k) neve. Nagyszámú versenyző esetén küldjék el e-mailben az átutalás pontos adatait, feltüntetve a befizetett pénzhez tartozó versenyzőket a loczyverseny@munkacsykaposvar.hu címre.
Az intézményi befizető nevére kiállított számlát emailben automatikusan megküldjük. A számlával kapcsolatos kéréseket és az egyéni befizetők esetleges számlaigényüket jelezzék a fenti e-mailen.

A késve érkezett, valamint a levélben, faxon vagy e-mailben elküldött jelentkezéseket nem tudjuk elfogadni!

Fordulók
(időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése) Vissza a lap elejére

Az online fordulót otthon vagy az iskolában, az írásbeli fordulót az iskolájukban írják a nevezett tanulók a versenykiírás által meghatározott egységes időpontban. Az első fordulót a szervezők a Redmenta online rendszerén keresztül bonyolítják. A második fordulót a regisztrált iskolák igazgatói, az Érettségi vizsgaszabályzat előírásai szerint szervezik meg.

1. (online) forduló

Az online feladatlapot a szervező iskola készíti elő és tölti fel a Redmenta rendszerébe. A versenyző tanulóknak regisztrálniuk kell a Redmentába, és jelentkezni a Lóczy_2024_9, illetve a Lóczy_2024_10 csoportba. A több részre tagolt 100 pontos online feladatsor sávosan ütemezett időablakokban indítható, és meghatározott ideig tölthető ki. A feladatrészeken belül a feladatok véletlen sorrendben jelennek meg. A versenyzők a pontszámukat a versenybizottság ellenőrzése és jóváhagyása után tekinthetik meg várhatóan a megírás hetének péntekén.

Az 1. forduló megírásának egységes ideje 2024. február 5. 14 óra, időkerete 180 perc.

A feladatlap megírásához középiskolai Atlasz, szögmérő és vonalzó szükséges!

A megírást követő szerdától elérhető lesz a megoldókulcs.

2. (írásbeli) forduló

A 120 pontos írásbeli feladatlapot az értékelő lappal együtt a szervező iskola a forduló napján küldi e-mailben a résztvevő intézményeknek a regisztrációnál megadott hivatalos e-mail címre. A megoldólapot várhatóan a reggeli órákban a feladatlapot egy órával a verseny kezdete előtt. Amennyiben számítógépes teremben rendezik a versenyt, a színes ábrákat is tartalmazó feladatlapot nem szükséges kinyomtatni, a megoldólap mellett csak néhány piszkozat lapra lehet szüksége a versenyzőknek.

A 2. forduló egységes időpontja: 2024. március 18. 14 óra, időtartama 180 perc.

A feladatlap megírásához segédeszköz NEM használható!

Az írásbeli végeztével a kitöltött megoldó lapokat kijavítatlanul a jegyzőkönyvvel együtt lezárt borítékba kell elhelyezni, és legkésőbb a megírást követő napon postára adni a rendező iskola címére, ahol a dolgozatok javítása történik. A dolgozatok kijavítását követően a versenyzők elért pontszámáról a verseny honlapján lehet tájékozódni. A döntőbe jutottakat e-mailben is értesítjük.

3. forduló

Az országos döntő időpontja: 2024. május 6-8.

A döntő helyszíne: Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
és egy Kaposvár körüli külső helyszín

A döntő szóbeli és gyakorlati részből áll, melyekhez részletes leírás és mintafeladatok találhatók honlapunkon. A szóbeli rész online formában, a szakmai előadások és a gyakorlati forduló személyes jelenléttel kerül megvalósításra.

A szóbeli témái:

Gyakorlati verseny

Mindkét évfolyamon terepi tájékozódás és mérések, térképi szerkesztések, valamint az évfolyamhoz kötődő gyors földrajzi ismeretalkalmazást igénylő feladatok.

A szóbeli háromtagú zsűrik előtt zajlik, melyek tagjai meghívott egyetemi és középiskolai tanárok, akik egymástól függetlenül pontozzák a versenyzők feleleteit. A gyakorlati feladatokat is független háromtagú zsűri értékeli.

A döntőn szerezhető pontszám 60 + 60 + 60. Ehhez hozzáadódik a második fordulóban elért pontszám 50%-ának lefelé kerekített értéke. Az így kialakuló összesített pontszám határozza meg a versenyben elért végleges sorrendet. Holtverseny nincs. Pontazonosság esetén a gyakorlati rész, majd az általános földrajz pontszáma dönti el a végleges sorrendet.

A továbbjutás feltételei az egyes fordulókból Vissza a lap elejére

A második fordulóba az első fordulón elért teljesítmény alapján jutnak a tanulók.

Az országos döntőre - az első forduló eredménye alapján - kategóriánként a legjobb 23-27 tanulót hívja be a versenybizottság.

Az eredmények közzétételének módja:

Az első forduló eredményét a pontszámok beérkezésének megfelelően folyamatosan, a második forduló eredményét a dolgozatok megírását követő héten tesszük közzé a verseny honlapján. A döntőbe jutott tanulók iskoláit e-mailben is értesítjük.

A verseny végeredményét a döntő napján rendezett ünnepélyes díjátadáson hirdetjük ki. Az eredménylista a verseny honlapján is megtekinthető a következő naptól.

DíjazásVissza a lap elejére

A verseny meghirdetői és támogatói jutalmazzák a résztvevőket.

A szervezők elérhetősége:

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium - Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Web:loczyverseny.hu
Tel.,fax:82/510-132   82/510-133
Levélcím:7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 48.
E-mail:loczyverseny@munkacsykaposvar.hu