fejlec

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

Versenykiírás a 2020/2021-es tanévre

Tartalom:

A verseny címe:Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny
A verseny meghirdetői:

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpont
(Loczy Young GEOgraphers' Talent Point)
Eminens Alapítvány

A verseny szakmai támogatói:

Magyar Földrajzi Társaság,
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ,
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete,
Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport

A verseny célja:

A földrajz iránt érdeklődő tehetséges tanulóknak megmérettetési lehetőséget nyújtani, s ezen keresztül a Földünk-környezetünk műveltségterület kompetenciafejlesztési céljainak hatékonyságát segíteni. A verseny középpontjában a műveltségterület által felölelt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, és a természeti-társadalmi környezetünkben való tájékozódás, gyakorlati eligazodás állnak. A műveltségterület témájából adódóan a verseny tematikájában megjelennek napjaink aktuális eseményei, azok tágabb összefüggésrendszerben való elhelyezése, értelmezése is, így az emberiség és a Világ fejlődési folyamataiban való eligazodás napi szükségletként jelentkező kompetenciái.

A verseny kategóriái:  9. évfolyam  és  10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A verseny megfelelő kategóriájába nevezhetnek a középiskolák 9. illetve 10. évfolyamos diákjai, továbbá azok a tanulók, akik (pl. öt évfolyamos képzésben) a földrajz tantárgy vonatkozó tantervi anyagát legfeljebb egy év eltéréssel tanulják Ebben az esetben a nevezéskor azt az évfolyamot jelöljék meg, amelynek anyagából a diák versenyezni fog!

A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez használható irodalom Vissza a lap elejére

A középiskolai tantervben az adott évfolyamra meghatározott kompetenciák és tananyag, az általános iskolai tananyag Atlaszok térképeiről leolvasható alapismeretei, továbbá kiegészítő témák, aktualitások.

Mindkét évfolyamon:

Az első forduló feladatlapjai főleg kompetenciaalapú ismeretalkalmazási feladatokat tartalmaznak, melyekhez az általános iskolai tananyag mellett az addig tanult középiskolai tananyag alapismeretei, valamint Lóczy Lajos élete és munkássága társulnak.

A második forduló feladatlapjai 30%-ban két kiemelt témából, 30%-ban kiemelt terület(-ek) topográfiájából és a hozzá kapcsolható földrajzi ismeretanyagból, 40%-ban pedig a tankönyvek anyagára épülő általános földrajzi ismeretekből, aktuális események földrajzi vonatkozásaiból és egy megjelölt tudós, utazó földrajzi munkásságágából állnak.

Részletesen:

9. évfolyamon

Általános és regionális természetföldrajzi témák:

1. forduló

2. forduló

*a verseny honlapján tesszük közzé az első forduló után

Döntő (a járványhelyzetre tekintettel a megszervezés pontos részleteiről később adunk tájékoztatást)

 

10. évfolyamon

Általános és regionális társadalomföldrajzi témák:

1. forduló

2. forduló

*a verseny honlapján tesszük közzé az első forduló után

Döntő (a járványhelyzetre tekintettel a megszervezés pontos részleteiről később adunk tájékoztatást)

 

Javasolt forrásanyag

A hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő általános és középiskolai tankönyvek, munkafüzetek, atlaszok, valamint a kiemelt témákhoz a honlapon megjelölt irodalom.

Továbbá:

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím) Vissza a lap elejére

A versenyre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni a loczyverseny.edu.hu honlapon.
Először az intézményt kell regisztrálni, amellyel az iskola vállalja az írásbeli forduló versenykiírás szerinti megszervezését. Kérjük, hogy itt az iskola hivatalos email címét adják meg, melyen az első forduló után kommunikálhatunk! Ezután a diákok nevezése már egyénileg történik az online nevezési adatlap kitöltésével, valamint a Redmenta bejelentkezéssel. Kérjük alaposan ellenőrizzék az adatok, különösen az e-mail címek helyességét! Az online forduló lebonyolítása során ezen kommunikálunk közvetlenül a tanulóval.

Iskolák regisztrációjának határideje: 2021. február 12.

Tanulók nevezésének határideje: 2021. február 15. 12 óra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tapasztalatunk szerint a verseny Redmenta csoportjába történő bejelentkezésnek előre nem kiszámítható időszükséglete van, ezért azt ne hagyják az utolsó pillanatra!

A versenyre való regisztráció, a nevezés és az első írásbeli fordulón való részvétel díjtalan.

Részvételi / nevezési díjat a második írásbeli fordulóba jutott versenyzőknek kell befizetni vagy átutalni az Eminens Alapítvány részére.

A 2. forduló részvételi díjának összege: 3000 Ft/fő.

Számlaszám: 10103214-45584925-00000006

Befizetési határidő: 2021. március 16.

Az azonosítás érdekében kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül a következő szerepeljen: "Lóczy-verseny" - Iskola székhelye rövidítve - iskola neve rövidítve - versenyző(k) neve. Nagyszámú versenyző esetén küldjék el e-mailben az átutalás pontos adatait, feltüntetve a befizetett pénzhez tartozó versenyzőket a loczyverseny@munkacsykaposvar.hu címre.
Az intézményi befizető nevére kiállított számlát emailben automatikusan megküldjük. A számlával kapcsolatos kéréseket és az egyéni befizetők esetleges számlaigényüket jelezzék a fenti e-mailen.

A késve érkezett, valamint a levélben, faxon vagy e-mailben elküldött jelentkezéseket nem tudjuk elfogadni!

Fordulók
(időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése) Vissza a lap elejére

Az online első fordulót otthon vagy az iskolában, az írásbeli fordulót az iskolájukban írják a nevezett tanulók a versenykiírás által meghatározott egységes időpontban. Az első fordulót a szervezők a Redmenta online rendszerén keresztül szervezik. A második fordulót a regisztrált iskolák igazgatói, az Érettségi vizsgaszabályzat előírásai szerint szervezik meg. (Amennyiben a járványhelyzet miatt a 2. forduló nem rendezhető meg az iskolákban, az 1. fordulóhoz hasonlóan online kerül lebonyolításra.)

1. (online) forduló

Az online feladatlapot a szervező iskola készíti elő és tölti fel a Redmenta rendszerébe. A versenyző tanulóknak regisztrálniuk kell a Redmentába, és jelentkezni a Lóczy_2021_9, illetve a Lóczy_2021_10 csoportba. A több részre tagolt 100 pontos online feladatsor sávosan ütemezett időablakokban indítható, és meghatározott ideig tölthető ki. A feladatrészeken belül a feladatok véletlen sorrendben jelennek meg.

Az 1. forduló megírásának egységes ideje 2021. február 15. 14 óra, időkerete 120 perc..

A feladatlap megírásához középiskolai Atlasz, szögmérő és vonalzó szükséges, továbbá számológép és körző használható!

A következő naptól elérhető lesz a megoldókulcs.

Az elért eredményeket és a második fordulóba továbbjutók listáját honlapunkon tesszük közzé a javítást követően.

2. forduló

A 120 pontos írásbeli feladatlapot az értékelő lappal együtt a szervező iskola a forduló napján küldi e-mailben a résztvevő intézményeknek a regisztrációnál megadott hivatalos e-mail címre. A megoldólapot várhatóan a reggeli órákban, a feladatlapot egy órával a verseny kezdete előtt. Amennyiben számítógépes teremben rendezik a versenyt, a színes ábrákat is tartalmazó feladatlapot nem szükséges kinyomtatni, a megoldólap mellett csak az intézmény pecsétjével ellátott piszkozati lapra lehet szüksége a versenyzőknek.

A 2. forduló egységes időpontja: 2021. március 22. 14 óra, időtartama 180 perc.

A feladatlap megírásához segédeszköz NEM használható!

Az írásbeli végeztével a kitöltött megoldó lapokat kijavítatlanul a jegyzőkönyvvel együtt lezárt borítékba kell elhelyezni, és legkésőbb a megírást követő napon postára adni a rendező iskola címére, ahol a dolgozatok javítása történik. A dolgozatok kijavítását követően a versenyzők elért pontszámáról a verseny honlapján lehet tájékozódni. A döntőbe jutottakat e-mailben is értesítjük.

(Amennyiben a járványhelyzet miatt a 2. forduló nem rendezhető meg az iskolákban, az 1. fordulóhoz hasonlóan online kerül lebonyolításra.)

3. forduló - Döntő

A Döntő forduló megszervezéséről, továbbá a szép helyezéseket elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazásáról a járványhelyzet miatt kialakult bizonytalanságok miatt a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A szervezők elérhetősége:

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium - Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Web:loczyverseny.hu
Tel.,fax:82/510-132   82/510-133
Levélcím:7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 48.
E-mail: loczyverseny@munkacsykaposvar.hu