fejlec

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Tanulmányi Verseny záróértekezletének jegyzőkönyve
2007. május 8.

Jelen vannak:

Gulyás Mihály

Köszöntöm a résztvevőket. Kérem, hogy szakmai észrevételeiket mondják el, hogy a verseny tanulságait levonhassuk, s ahol kell, változtassunk.

Dr. Dávid János

Amik jók voltak: a terepi rendezvény, az ötlet, a megvalósítás. Ezt folytatni kell, ezt a versenyzők visszajelzései is megerősítik. Megfelelő feladattípusokat tartalmazott a forduló, ezeket a tanulók jó színvonalon oldották meg. Jók voltak az arányok és a pontszámok.
A verseny előkészítése magas színvonalú volt, szép környezetben zajlott a forduló. ( Még arra is figyeltek, hogy az útvonalon a magas fű le legyen kaszálva.) A segítő diákok is szép munkát végeztek.

Néhány kérdés és javaslat:

Lieb Mariann

Mindenkinek tetszett a terepi forduló, ezt az új elemet a versenyben meg kellene tartani.
A terepi ismeretek, a gyakorlati elemek háttérbe szorulnak az órákon. Az előkészítés nagy munka volt. Évek óta erre a versenyre lehetnek a szervezők legbüszkébbek.

Kerese Tibor

Köszönjük a pozitív értékelést. A helyszínválasztást az indokolta, hogy a Tókaji parkerdőben két fedett rész is található eső esetére. Máshol nem találtunk megfelelő infrastruktúrát.

Bartha L.

A gyakorlat 50%-a elméleti feladatokból állt. Jó volt, korrekt volt, nem volt túl bonyolult, de annak, aki másodszorra tartott tájolót a kezében, nehéz volt. Több gyakorlati feladat kellene, pl. hátrametszés. Ezenkívül egyértelmű tájékoztatás szükséges a tévedési lehetőségekről.
A forduló jó volt, folytatni kell, elismeréssel tudok nyilatkozni róla.

Az elméleti fordulóval kapcsolatban: kevés jutott Magyarországra és a Kárpát-medencére. Megoldható lenne-e, hogy meghatározó arányban szerepeljenek ezek a témakörök, esetleg A és B tétel legyen? A tételek számára vonatkozóan: a versenyzők számával megegyező, vagy fele annyi tétel legyen, mint versenyző.

Örülök a gyakorlati feladatnak. A pontok aránya lehetne 60-60-60.

A pályával kapcsolatban: más szakosokat is be lehetne vonni segíteni. 1-2 állomáson tanár is jelen lehetne.

Lieb Mariann

A szervezők gyakran ellenőrizték az állomásokat és a versenyzőket.

Herzsenyák László

Magyarországot öt leckében tanítjuk a 10. évfolyam végén. Ezért javasoltuk, hogy kevesebb tétel legyen belőle. Esetleg a 25 tételt meg lehetne toldani még öt Magyarország tétellel, de az Interneten kiírni, hogy miből készüljenek erre.

Bartha L.:

Más a tanterv és a verseny. Fel lehet készülni a Magyarország tételekre is.

Herzsenyák László

Jelöljünk ki Magyarországból témaköröket.

Bartha L.:

Legyen irányadó az érettségi követelményrendszer.

Kerese Tibor

Milyen százalékos arányban szerepeljen Magyarország? A tételszámot nehéz megállapítani, vagy túl sok, vagy túl kevés, vagy aránytalanok, eltérő fajsúlyúak a tételek.

Bartha L.: Az érettségi követelményrendszer megadja a százalékos arányokat. Nem a darabszám a lényeg, de adjuk meg Magyarország és a Kárpát-medence jelentőségét!

Herzsenyák László

Írjátok ki az arányokat!

Kerese Tibor

Az írásbeli tapasztalatai alapján a versenyzők és felkészítők 2/3-a nem vette figyelembe a kiírást. Sokan nem olvassák el az Interneten.

Csiszár G.:

A gyakorlati forduló gondolata nekem nem volt szimpatikus, de a diákoknak tetszett. Az elméleti feladatokra nagyon rövid volt az idő.

Magyarországgal kapcsolatban: régen, versenyzőként sokat szenvedtem vele. Eddig három bizottság volt az elméleti fordulón. A két bizottsággal idén nagyon hosszú volt a várakozási idő, ezen kellene valahogy változtatni.

Kerese Tibor

A Társadalomföldrajz zsűri jóval később fejezte be a munkát, mint a többi.

Magyarországgal kapcsolatban: a regionális témakörben kevésbé jelent meg, de általában magyar példákkal igyekeztünk dolgozni, és a jövőben is erre törekszünk majd.

Varajti Károly

A terepi fordulón kell és lehet is módosítani. Az elméleti fordulón 30 tételre lenne szükség. Volt olyan zsűri, ahol pl. háromszor húzták a lemeztektonikát.

Kerese Tibor

A regionális földrajznál ez megoldható.

Varga Bálint

Tisztán gyakorlati jellegű feladatokat azért nem készítettünk, mert nem szerepelnek a tananyagban, és rengeteg többletmunkát jelentenének a felkészítő tanároknak. Az új feladattípusokra elhangzott javaslatok többsége a 9. évfolyam tananyagának része. Nehéz a 10. évfolyam tananyagából terepi gyakorlati feladatokat készíteni. A gyakorlati rész elméletinek érzett feladatait ezért praktikusabb, életszerűbb ismeretekre kérdeztek rá.
A megadott időnek is volt szerepe: kevés feladat, de rövid idő alatt. Ilyen a nemzetközi versenyen is van, és az életben is gyakran kell gyors döntéseket hozni. A két évfolyam feladatai illeszkedtek a tananyaghoz.

Kerese Tibor

A gyakorlati versenyen alkalmazott ismereteket kértünk számon - itt felkészülési idő nélkül. A National Geographic versenyén is van ilyen jellegű forduló. Ehhez is alkalmazkodtunk (időre, egyszerű feladatokat, gyorsan).

Herzsenyák László

Köszönjük a tábor ötletét, újdonság, és nagyobb öröm volt, mint bármi más jutalom.

Kerese Tibor

Ennek csak az anyagi feltételek szabhatnak határt. Régi ötlet volt már, most sikerült megvalósítani.

Varajti Károly

Köszönjük!

Gulyás Mihály

Köszönöm az észrevételeket és a tanácskozáson való részvételt.