fejlec

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Tanulmányi Verseny záróértekezletének jegyzőkönyve
 
Készült a Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskolában, a 2006. május 8-án megtartott záró értekezleten
 

Jelen vannak:

Gulyás Mihály

Köszönti a jelenlévőket, az értekezlet vezetésére felkéri Kerese Tibor versenyfelelőst.

Kerese Tibor

Köszönti a jelenlévőket, ismerteti az értekezlet célját, feladatát. A mai nap feladatai a verseny tapasztalatainak áttekintése, a zsűritagok és kollégák véleménynyilvánítása, illetve a jövő évi változások ismertetése.

Logikai térképolvasás

Kerese Tibor

A zsűritagok nincsenek jelen, kaptam egy írásbeli beszámolót, ezt felolvasom.

A tanulók többsége deduktív módon akart felelni. Saját tudásából indult ki, s nem a térképi jelekből akarnak következtetni. A háttérismeret dominált, nem az "igazi" logikai térképolvasás. Kevés volt a földrajzi algoritmusnak megfelelő logikai felépítés, tehát pl. fekvés, parttagoltság, éghajlat stb. A kiegészítő térképeket nem használták, főleg a keresztszelvények használata volt hiányos. Eltérő nehézségűek voltak a feladatok, nem hordoztak kb. azonos mennyiségű információanyagot. A területek jellegében, nagyságában óriási eltérések voltak. Főleg a Dél-Alföld és a Pireneusi-félsziget esetében volt nagy kontraszt, hiszen ezek a feleletek következtek nálunk egymás után. Japán kijelölése is "egyszerűnek" bizonyult. Lehet, hogy fiktív térképek elkészültén kellene elgondolkodni, ahol biztos nincs senkinek háttértudása, helyzeti előnye.

Kerese Tibor

Ez a típusú feladat jövőre nem marad meg.

Varajti Károly

Egyetértek a leírtakkal. A tanuló minél többet el akar mondani.

Dr. Zrínyi Miklósné

A diákok a jelmagyarázatot nem használták, a fiktív térképet nem javaslom.

Varajti Károly

A Westerman atlaszt kivonnám a forgalomból.

Széky Miklós

Célszerű lenne, ha egyforma kiadású térkép lenne.

Kerese Tibor

A Westerman atlaszt szeretném megvédeni, ugyanis nagyobb formátumú, de nagyobb méretarányú, így részletesebb, áttekinthetőbb, mint a többi atlasz. A gazdasági térképjelek nem a domborzati térképeken vannak, hanem külön tematikus lapokon és viszonylag korszerűnek mondható. Ez is egy nagy előnye. A korábbi fő hátrányát, a magyarországi térképek hiányát pótolta a Westerman. Számunkra ez használhatóbbnak tűnik.

Képelemzés

Dús István

Nagyon jól előkészített verseny volt az idei. Ez vonatkozik a tárgyi felszereltségre és a segítőkre. Javaslom, hogy minden közreműködő írásbeli dicséretet kapjon. A terem elrendezés - a vetítővászon, falitérkép, a felkészüléshez a berendezések - nagyon jól működött. A vetítendő anyag - diaanyag - a tavalyihoz képest jól összeválogatott anyag volt. Saját véleményem, hogy a gyerekek egy része bizonytalan a diaképek felismerésében. Ennek az oka valószínűleg a szemléltetés háttérbe kerülése a tanórákon. Van egy olyan hír, hogy nálunk a 9. évfolyamon nem lesz földrajztanítás. Kérdezni szeretném, hogy van-e erről valamilyen információjuk a többieknek. A zsűri két tagjával a diákat átnézték reggel, mind jól használható anyag volt. A felkészülési idő biztosítva volt. Igazgató úr, Varajti Károly bejött, megnézett minket, ennek nagyon örültünk. Bár nem a legjobb feleleteket hallották, ezt sajnálom. A zsűri tagjai nem beszéltek össze a pontozásnál. Néhány esetben 2-3 pont eltérés is volt a zsűritagok értékelése között. Több felelő diáknak volt lehetősége, hogy térképen is megmutassa, amit mond, ez megnyugtatta őket. Sajnálom, hogy két diák nem jött el a versenyre. Szerető gondoskodás vett minket körül, ez jólesett. A gyerekek is érezték ezt, így jó volt a légkör. A diákok részéről - segítő és felelő diákok - a tiszteletadás magas szintjét kaptuk. Jövő évi anyagnak, változásoknak hol lehet utánanézni?

Kerese Tibor

Kérdéseidre megpróbálok sorban felelni. Hoztunk kiírási tervezetet, illetve a honlapunkon az idei verseny lebonyolítása után folyamatosan tesszük fel a friss információkat. Az új feladattípusokról szeptember környékén lehet tájékozódni. Ha a 9. évfolyamon nem lesz földrajz tanítás, reméljük, a 10. évfolyamon lesz 9. évfolyamos tananyag, ekkor természetesen a 10. évfolyamos diákok is szerepelhetnek a 9. évfolyamnak szóló versenyen. A versenykiírás ebben az esetben 1 év eltérést megenged.

Dús István

Jelezzék-e az iskolák a szervező iskola felé, hogy milyen évfolyamos a diák.

Kerese Tibor

Számunkra az a fontos, hogy melyik évfolyamos versenybe jelentkezik.

Csordásné Bárdos Gyöngyvér

A versenykiírásban szerepel, hogy legfeljebb egy évfolyamos eltéréssel jelentkezhetnek a diákok.

Dr. Zrínyi Miklósné

Ennek az a veszélye, hogy 10. évfolyamos diák 9. évfolyamos versenyre jelentkezik.

Csordásné Bárdos Gyöngyvér

Ez a versenyző diákokat küldő iskolaigazgatóknak a felelőssége.

Bartha László

Aki nincs itt, a Mikola Sándor Országos Középiskolai Fizika Versenyen van, amely ugyanazon a napon bonyolódik. A Lóczy Lajos Országos Földrajzi Középiskolai Tanulmányi Versenynek előjoga van erre a napra, ugyanis ez a régebbi. De célszerű lenne egyeztetni a versenynaptárt.

Kerese Tibor

Az időpont régi problémánk, számunkra ez a legkedvezőbb, és valóban már nagyon régóta az érettségi első napján bonyolítjuk. A versenyek időpontjának egyeztetése az országos irányítás feladata lenne.

Varajti Károly

Nagyon jónak tartom a segédanyagot, a rávezető segítség magas szintű volt a zsűritagok részéről. A térképekről fontos beszélni.

Kerese Tibor

A tankönyvek anyagát vettük alapul, a jövőben is átemeljük a képeket az új feladattípusokba.

Lengyel Géza

Javaslatom az, hogy a 31. helyezett diák jöhessen abban az esetben, ha valaki előre jelzi, hogy a döntőn nem tud részt venni.

Kerese Tibor

Nem igazán tartanánk jó megoldásnak. Egyrészt a jövőben rugalmasan csökkenteni szeretnénk a döntősök számát, másrészt a részvétel lemondása általában a döntő előtti napokban érkezik. Nem lenne szerencsés az utolsó pillanatban szólni egy diáknak, aki addig nem készült, hogy mégis jöhet.

Ábraelemzés

Dávid János

Nem tapasztaltunk problémát. A diákok felkészülésével is meg voltunk elégedve, 19-20 pontos feleleteket hallottunk. A feleletek végére hasonló eredményeket adtak a zsűritagok, addigra összecsiszolódtak. Az ábrák azonban megértek már a felújításra. Ehhez tartozik, hogy véleményünk szerint, nem kell feltétlenül tankönyvi ábrákat használni. A jó tapasztalatok miatt mondhatom ezt. A feleletek után mi tudtunk rövid értékelést adni, ugyanis nálunk rövidebbek a feleletek. Ez a zsűri végzett a leghamarabb. A gyerekeknek pedig ebben a korosztályban jó, ha pár szót mondhatunk a feleletükről. A segítő diákok akadálymentesen segítettek.

Széky Miklós

Egy tanuló nem ismerte fel az ábrát, így rá kellett vezetnünk. 60 pontos felelet nem volt, és nem vettünk ki ábrát.

Kerese Tibor

Az ábrák megújítását már terveztük. Az új szerkezetben ötvözni fogjuk a kép- és ábraelemzést. A zsűrinek, ha van lehetősége, nyugodtan értékeljen.

Széky Miklós

Idén a Lóczy verseny évfordulóját kiemelhettük volna, ugyanis idén volt a 20. évforduló.

Kerese Tibor

Megpróbáljuk kideríteni, mert többféle kezdő dátum kering a köztudatban és nem biztos, hogy ez volt a huszadik.

Bartha László

Szeretném megkérdezni, hogy a megadott folyóiratokból melyik cikkekből készüljenek fel a versenyzők?

Kerese Tibor

Konkrét cikkeket nem adtunk meg, ugyanis annyira részletes adatot nem kérünk a versenyben. Inkább a cikkekben szereplő átfogó jellemzőket, illetve a nevezetes földrajzi helyeket szerepeltettük.

Dr. Zrínyi Miklósné

Én azt javaslom, hogy ne adjuk meg a cikkek címét, mint a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyben, az egy "cső".

Kárpát-medence országai

Herzsenyák László

Nehéz volt a kezdés, utána fellendült a csapat. Az 1989 utáni Magyarországról mindenki naprakész volt, a múlt nehezebben ment. Tételt nem vettünk ki. Tóth professzor értékelte a diákokat a feleletek után. Jövőre a Kárpát-medence országai témakör megszűnik, így nosztalgikus érzésem volt, és sajnálatos, hogy Magyarország témaköre hiányozni fog egy országos versenyről.

Kerese Tibor

Mi is sajnáljuk, hogy erre kényszerülünk, de a tananyag változását nekünk is követnünk kell. A következő évtől a 10-es témakörök sem regionális módon csoportosulnak, hanem az eddigi 9.-eshez hasonlóan. Nem külön témakörként ugyan, de természetesen meg fog jelenni a Magyarország ismeretanyag a feladatokban.

A világ országai

Kerese Tibor

A világ országai zsűri tagjai közül nem jelent meg senki, írásbeli megjegyzést sem hagytak. Varga Bálinttal váltottak pár szót.

Varga Bálint

Gruber László szóban elmondta: Szerintük hálás ez a témakör, magas pontokat tudtak adni, viszonylag könnyen ment a tanulóknak.

Általános társadalom földrajz

Patay István

Idén a segítő személyzet pozitívan állt mindenhez, maximális volt a hozzáállásuk, így gördülékenyen folyt a verseny. Rendelkezésünkre állt minden, tételt nem vettünk ki. Ha marad a témakör jövőre, akkor megújulásra szorul, ugyanis a 90-es évek adatai jelentek meg. Kicsit döcögve kezdték a feleleteket, aztán beindultak a versenyzők. Tavalyhoz képest nem voltak idén szélsőségek. Kiegyensúlyozottabb társaság volt. Az elnök általában értékelt, bár nem mindenkit.

Kerese Tibor

A mai versenyhez van-e még észrevétel? Ha nincs, a jövő évi tervezett versenykiírást szeretném bemutatni.

Kádárné Szalay Eszter

Milyen térképet használjunk a felkészülés során? Tájfutó, városi vagy turista térképet?

Széky Miklós

Ha a kőzetfelismerés lesz, meg kellene határozni, hogy melyek lehetnek.

Varga Bálint

Természetesen be lesz határolva a kőzetek köre.

Juhászné dr. Szlovák Mariann

Lesz-e valamilyen program, ha rövidebb lesz a második nap? Korábban fejezzük-e be a versenyt?

Kerese Tibor

Átgondoljuk, hogy előre tudjuk-e hozni a verseny végét, hiszen ugyanúgy 30 feleletet kell végighallgatnia a zsűrinek, ami ugyanannyi időt jelent. Tehát nincs jelentős időfelszabadulás.

Lengyel Géza

Tíz éve voltam először itt a versenyen, egyedül tavaly maradtam ki. 34 diákom vett részt eddig a versenyen, így sok szép emlékem van róla. Megköszönöm ezt az iskola számára. Költészettel is foglalkozom, s a költeményeim gyűjteményéből szeretnénk egy kötetet átadni az iskolai könyvtár számára. A rektor úr tegnapi előadása igen diák közeli volt, írtam rá egy verset. Megkérem az igazgató urat, küldje el a számára is.

Meghallgatjuk a verset.

Gulyás Mihály igazgató

Ez a legrangosabb kitüntetés, legszebb elismerése a Lóczy versenynek. Köszönjük szépen a kötetet.

A kötet elején lévő dedikációt felolvassa.

Dús István

Esős napokra Taszár hangárjait nem lehetne betervezni?

Bartha László

Nem tervezzük-e a verseny nemzetközivé tételét? Tehát, hogy szomszédos országok magyar diákjai is versenyezhessenek?

Kerese Tibor

Gondoltunk már rá illetve a zárókon többször felmerült ez a kérdés, de a Lóczy túlságosan a magyar tananyagra épülő verseny. Így nem biztos, hogy szerencsés lenne, bár megfontolandó. Szervezési aggályaink is lennének.

Csordásné Bárdos Gyöngyvér

Szép gondolat, de túl sok bonyolult problémát vet fel.

Dús István

A térképhasználati gyakorlatokhoz ajánlom mindenkinek az 1980/3.Földrajz tanítás című folyóiratot.

Szlovák Szabolcs

A topográfiai névanyag mindent magában foglal, vagy csak amit a tanterv előír? A kiemelt területeken lesz-e még plusz is?

Kerese Tibor

Mindkettő. A tanterv eléggé leszűkítette a névanyagot, így azt talán kérhetjük a versenyzőktől teljes egészében. Ezentúl azonban a megjelölt területek és a kiírt folyóiratokban szereplő, valamely szempontból fontos, de a követelményekben nem szereplő topográfiai elemei is megjelenhetnek a feladatokban.

Köszönöm mindenkinek a részvételt.