fejlec

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

A szóbeli feladattípusairól

Minden szóbeli témakörben a versenyzők tételt húznak. A tételhúzás és a felkészülés a vizsgateremben történik. A versenyzőknek minimum 20 perc áll rendelkezésre a felkészüléshez. A felelő diáknak 10 perce van a téma önálló kifejtéséhez, melynek során a zsűritagok segítő, irányító jellegű kérdéseket tehetnek fel. Végül a zsűritagok egymástól függetlenül felmutatják a feleletre adott pontszámukat, és röviden szóban is értékelik a versenyző teljesítményét.

A szóbeli témakörei:

A Természetföldrajz és Társadalomföldrajz témakörökhöz:

Ezen témakörökben a korábbi 9. évfolyamos Ábraelemzés és Képelemzés olvadnak össze, illetve a 10. évfolyamos Általános társadalomföldrajz bővül, és egészül ki egyéb más típusú forrásanyagokkal elektronikus multimédia keretben.

A különböző jellegű forrásanyagokat Powerpoint prezentáció formájában, számítógépen kapják a versenyzők. Ezekre a forrásanyagokra támaszkodva, azokat alkalmazva kell a feleletet kifejteni és önálló véleményt alkotni. A prezentációk témától függően részben tankönyvekből, részben más könyvekből, folyóiratokból illetve az Internetről származó forrásokat is tartalmazhatnak.

Figyelem! Nem csak a forrásanyagokat kell elemezni, hanem azok egy adott földrajzi témát ölelnek fel, és ennek kifejtése a feladat. Viszont fontos, hogy a versenyző ne a tankönyvi leckét mondja fel, hanem a tanult ismereteit alkalmazva a forrásanyagokat illusztrációként használva, azok tartalmát magyarázva, elemezve mutassa be az adott témát. A diák a felelet mondanivalójának belső logikájához igazíthatja a forrásanyagok sorrendjét, illetve egy-egy forráshoz akár többször is visszatérhet felelete közben. Ennek technikai megoldásában segítséget biztosítunk a versenyzőknek, hogy a Powerpoint program ismeretének esetleges hiánya ne hozzon senkit hátrányos helyzetbe.

Komplex területelemzés és Regionális földrajz témakörökhöz:

Ezen témakörökben a korábbi 9. évfolyamos Logikai térképolvasás és a 10. évfolyam hagyományos Regionális földrajz tételei ötvöződnek mindkét évfolyamon. Itt a versenyzők a földrajz hagyományos forrásanyagára, a középiskolai Atlasz térképeire támaszkodhatnak a felkészülésben, és a felelet során is alkalmazniuk kell az Atlasz földrajzi és tematikus térképeit a megadott terület földrajzának bemutatásához. A témakörökben a Cartographia és a Westermann-Pauz Kiadó 2006-os kiadású Atlaszait is biztosítjuk.