fejlec

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

A 2024. évi verseny kiemelt témái

Tisztelt Versenyzők és Felkészítő Kollégák!

A versenykiírás szerint kiemelt területeket és témákat adunk meg az írásbeli fordulóhoz való felkészülésre. Ezek adják a 2. fordulós feladatlap 120 pontjának körülbelül a 50-60%-át. A kijelölt témákból a tanterv, illetve a tankönyvek tartalmánál bővebb tájékozottságot várunk el a versenyzőktől. Ilyen kiegészítő ismeretek megszerzéséhez az atlaszokat, egyéb kiegészítő könyveket (nem egyetemi tankönyvek!), földrajzi folyóiratokat, valamint internetes forrásokat használhatnak. A kijelölt témák bizonyos részei összefügghetnek, illetve fedhetik egymást, ezekre még fokozottabban figyeljenek.
 

A 2023/2024. évi Lóczy Lajos Földrajzverseny kiemelt témái a következők:

9. évfolyamon

  • Naprendszer és bolygói
  • Felszín alatti vizek és karsztjelenségek
  • K-Ázsia: É.sz. 20° — 50° ; K.h. 90° — 150° 
  • Mikoviny Sámuel élete és munkássága

 
10. évfolyamon

  • Turizmus földrajza európai kitekintéssel
  • A hadiipar földrajza
  • Kelet-Mediterráneum: É.sz. 30° — 42° ; K.h. 10° — 40°
  • „Magyarország lágy alteste”: É.sz. 45°30' — 46°30'; K.h. 16° — 25°
  • Czetz János

A felkészüléshez ajánlott anyagok:

Mikoviny Sámuel:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikoviny_S%C3%A1muel

Czetz János:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Czetz_J%C3%A1nos

Mindkét évfolyamon ajánlott:

 
Eredményes felkészülést kíván a szervezőség!