fejlec

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

A 2023. évi verseny kiemelt témái

Tisztelt Versenyzők és Felkészítő Kollégák!

A versenykiírás szerint kiemelt területeket és témákat adunk meg az írásbeli fordulóhoz való felkészülésre. Ezek adják a 2. fordulós feladatlap 120 pontjának körülbelül a 50-60%-át. A kijelölt témákból a tanterv, illetve a tankönyvek tartalmánál bővebb tájékozottságot várunk el a versenyzőktől. Ilyen kiegészítő ismeretek megszerzéséhez az atlaszokat, egyéb kiegészítő könyveket (nem egyetemi tankönyvek!), földrajzi folyóiratokat, valamint internetes forrásokat használhatnak. A kijelölt témák bizonyos részei összefügghetnek, illetve fedhetik egymást, ezekre még fokozottabban figyeljenek.
 

A 2022/2023. évi Lóczy Lajos Földrajzverseny kiemelt témái a következők:

9. évfolyamon

  • Földrengések és hegységképződés
  • Szelek és légnyomásképződmények
  • Három kontinens határán: É.sz. 25° — 50° ; K.h. 25° — 50° 
  • Almásy László élete és munkássága

 
10. évfolyamon

  • A pénzvilág földrajza
  • Átalakuló járműipar
  • Európa Achilles(délkeleti)-sarka: É.sz. 40° — 55° ; K.h. 25° — 50°
  • Vereckétől Dévényig: É.sz. 47° — 49°; K.h. 17° — 24°
  • Beluszky Pál

A felkészüléshez ajánlott anyagok:

Beluszky Pál:
http://zeus.nyf.hu/~foldrajz/torteneti_foldrajzi_kozlemenyek7.pdf 1-6.oldal

AlmásyLászló:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%A1sy_L%C3%A1szl%C3%B3

Mindkét évfolyamon ajánlott:

 
Eredményes felkészülést kíván a szervezőség!